Total Approach Total Approach

Particulier

Psychotherapie | Systemisch werk | Relatietherapie | Coaching

Systemisch werk

Ons leven kent van jongs af aan vele systemen, onze 'huizen van herkomst': de familiesystemen van vader en moeder en de verbinding tussen die systemen. Wij groeien op en ontwikkelen ons in systemen met onze opvoeders, onze schoolklas en weer later werken wij in systemen zoals organisaties. Ieder van deze levenssystemen heeft een eigen dynamisch krachtenveld die ons op een diep en vaak onbewust niveau beweegt.
In onze systeemdynamieken van herkomst gelden andere ordeningen en wetten dan op het individueel psychologische niveau. Als problemen van individuen, groepen en organisaties hun oorsprong vinden op dit systemisch niveau, zijn interventies op psychologisch niveau niet toereikend en soms zelfs demotiverend en frustrerend. Het gewenste psychologische effect blijft dan uit, ondanks de inspanningen om aan persoonlijke vraagstukken te werken.

Systemisch werken heeft tot doel de verborgen belemmeringen binnen een systeem (gezin, organisatie, e.d.) zichtbaar te maken. Iedereen heeft een plek in het systeem, er is sprake van een ordening. Het op diep niveau leren kennen van de eigen plek en de positie die anderen daarin innemen, geven ruimte voor acceptatie en zingeving. De deelnemer wordt vervolgens uitgenodigd een andere positie in het systeem in te nemen, waardoor de dynamiek verandert en de mensen en het hele systeem gezonder kunnen functioneren.
Systemisch werken is geen vervanging voor andere werkwijzen, maar heeft een integrerende werking van de kennis en kunde die de begeleider al heeft. De regels en wetten in dergelijke systemen zijn vaak ingewikkeld. Het wordt steeds duidelijker dat veel persoonlijke en organisatorische problemen een systemische oorzaak hebben.