Total Approach Total Approach

Particulier

Psychotherapie

Nieuw perspectief

U lijkt vast te lopen in een probleem, situatie of relatie. Alle moeite en inspanning ten spijt. Of u voelt zich al een tijdje vreemd of onbehaaglijk, zonder dat u precies weet waarom. Misschien herkent u het gevoel “nooit goed genoeg te zijn” en voelt u zich niet-begrepen. Of voelt u zich (vaak) schuldig over iets waar u eigenlijk niet verantwoordelijk voor bent. Bijkomende gevoelens van spanning, verdriet, angst, boosheid, eenzaamheid of somberheid lijken een steeds grotere plaats in te nemen in uw leven. Dat kan op uw werk gebeuren of in uw persoonlijk leven. Of in beide. U wilt hierin verandering brengen, maar komt er zelf niet voldoende uit. In deze situaties zijn gesprekken met een goede vriend of vriendin niet meer voldoende. Alleen professionele begeleiding biedt nieuwe perspectieven.

Een gecombineerde aanpak

Total approach biedt deze begeleiding. In onze praktijk staat u als cliënt, met uw unieke mens-zijn, centraal. Wij werken niet met een standaardaanpak*. Wij creëren een omgeving die u toestaat uw verhaal te doen. Op basis van die inbreng begeleiden wij u naar evenwichtige relaties met uzelf en met uw omgeving. Op een manier die bij ú past en werkt. Daartoe zijn wij geschoold in meerdere psychotherapeutische stromingen en zijn wij getraind om de vele inzichten en technieken uit deze stromingen te combineren. Uit ervaring weten we dat in feite iedere klacht of ieder probleem om de inzet van meer dan één stroming of behandelmethode vraagt. Zo kunnen wij ons volledig afstemmen op uw vragen en behoeften. Dit draagt er ook toe bij dat u niet langer in therapie bent dan nodig is. Wij gaan niet uit van langdurige behandelingen: dan wordt óf de oorzaak niet goed aangepakt óf de juiste combinatie van behandelmethoden niet gebruikt.

Beweging naar resultaat

Wij werken met u aan het realiseren van gezonde en evenwichtige verhoudingen met uzelf en uw omgeving. Essentieel daarbij is dat u samen met ons uw doel vaststelt. Wat wilt u bereiken? Naarmate de therapie vordert, wordt u zich meer en meer bewust van de manier waarop u denkt, voelt en handelt. U gaat uw patronen ontdekken en steeds beter herkennen. U gaat inzien hoe deze ooit zijn ontstaan. De onderlinge verhoudingen in het gezin van herkomst blijken daarbij vaak onbewust én onverwacht een grote rol te spelen. Besluiten die u destijds – vaak onbewust – nam (bijvoorbeeld om u terug te trekken bij ruzies of juist de confrontatie aan te gaan), waren toen nodig om te kunnen blijven functioneren. In uw huidige leven kunnen deze belemmerend werken. Door dergelijke inzichten in de veilige omgeving van de therapeutische sessie te doorleven, kunt u de gewenste veranderingen in gang zetten. Hierdoor verandert het contact met uzelf en met anderen. Zo bereikt u geleidelijk aan uw doel: lastige situaties en problematische relaties weer met zelfvertrouwen aan leren gaan. U zult meer in harmonie met uw wensen en gevoelens leven, met meer (innerlijke) kracht.

Aanvulling behandelmethoden

Indien het verloop van de therapie daar aanleiding toe geeft, kunnen de individuele sessies worden aangevuld met een avond systemisch werk (familieopstellingen). Tijdens zo”n avond krijgt u door de opstelling een helder inzicht in de verhoudingen in uw gezin van herkomst. De ervaring leert dat een dergelijke opstelling het leerproces versnelt en verdiept. Deelname aan een avond systemisch werk is ook mogelijk zonder individuele therapie te volgen. Daarnaast kunnen relatietherapiesessies worden gevolgd, eventueel in combinatie met individuele sessies en systemisch werk.

Lees verder: toegepaste therapeutische stromingen