Total Approach Total Approach

Particulier

Psychotherapeutische stromingen die wij toepassen

Transactionele Analyse (TA)

Ieder mens trekt al van jongs af aan - vaak onbewust - conclusies over zichzelf en over de wereld om hem heen. De besluiten die men vervolgens neemt beinvloeden het eigen gedrag en het verloop van relaties met anderen. Met behulp van TA kunt u deze besluiten onderzoeken en op eenmaal genomen besluiten terugkomen.

Neuro Linguistisch Programmeren (NLP)

Ieder mens heeft in zijn (on)bewuste de noodzakelijke hulpbronnen tot zijn beschikking om dat wat hij wil, te bereiken. Daarnaast heeft ieder mens zijn eigen patronen op basis waarvan hij interpreteert en zich gedraagt. Dankzij NLP-technieken kunt u patronen bij uzelf ontdekken en veranderen.

Systemisch werk (SW)

De mens is loyaal aan zijn systeem van herkomst (gezin) en aan de plek die hij daarin inneemt. In SW, het werken met opstellingen, ervaart u hoe de verhoudingen binnen uw familie- of werksysteem liggen. U krijgt hiermee nieuwe inzichten over uzelf en uw plek daarbinnen. (Men kan ook werken met het lot, schaamte, ziekte, vragen over werk of studie(keuze), etc).

Gedragstherapie (GT)

Een mens handelt vaak op basis van dezelfde gedragspatronen. Deze leveren in veel gevallen eenzelfde - niet altijd gewenst - resultaat op. Door ervaringen anders te gaan bekijken en nieuw gedrag uit te proberen, kunt u wel het resultaat bereiken dat u wenst.

Psychosynthese (PSS)

Ieder mens heeft verschillende kanten, ook wel 'delen' of 'subpersoonlijkheden' genoemd, zoals de Redder, de Struisvogel, de Strijdlustige, etc. Soms verliezen we de regie over zo'n deel en beheerst dat deel ons gedrag, terwijl het beter zou zijn als we zélf de regie houden. Dankzij PSS kunt u de verschillende delen in uzelf beter leren kennen en hanteren.