Total Approach Total Approach

Zakelijk

Personal coaching

Gericht op de eigen ontwikkelingsvraag: persoonlijke aandacht voor de eigen thema's.

Personal coaching wordt ingezet bij:

  • vraagstukken rond zingeving
  • het hervinden van een goede en optimaal passende eigen balans (incl. werk/privé-balans)
  • vraagstukken betreffende effectief leidinggeven, versterking van positie en persoonlijk functioneren.

De kunst is verbinding te leggen tussen inspiratie, zelfrealisatie, visie, goede onderlinge relaties en harde waarden als overleven in de markt, winst maken en presteren.

Waar medewerkers zich niet met de organisatie kunnen identificeren is een probleem. Wat de directie in haar optreden 'neerzet', bewust en onbewust, heeft grote impact op de organisatie en haar werking als geheel. Hierin kan een leidinggevende een persoonlijke ontwikkeltaak hebben die, wanneer volbracht, de organisatie in haar taak dient. Ontwikkeling heeft zo een functionele aard.

De uitdaging is om eerst bij uzelf te rade te gaan en uit te vinden wat uw eigen waarden en diepere overtuigingen zijn. Die zijn immers bepalend voor wat u zelf met passie uitdraagt, uw stijl en authenticiteit. Daarmee wordt de basis gelegd voor elk coachingstraject ten behoeve van een verbetering van het leiderschap over uzelf.

Leiderschap geef je van “binnen uit” vorm. Wij faciliteren het inzetten van bewegingen die tot concrete resultaten leiden. Leidinggevenden die zich afvragen: 'hoe dien ik hier?', hebben diep besef van plek en taak, en krijgen terug wat zij geven.

De uitdaging ligt hem in het op verschillende manieren naar vraagstukken kunnen kijken. Dat wat je ziet wordt immers bepaald door de bril die je op hebt. Wat zijn de onderliggende overtuigingen? Wat zijn de valkuilen die mensen kennen? Hoewel deze vaak als lastig worden ervaren, herbergen zo ook een kwaliteit, een kracht. Daarnaast zal u beter toegerust worden om de ingeslagen weg zelfverzekerder te bewandelen. Het gevoel van 'invloed hebben op' zal toenemen. Een afgeleid doel is de samenwerking en de communicatie binnen het bedrijf te bevorderen, met als resultaat dat iedereen er beter van wordt: organisatie, team en ieder individueel persoon. De top van een bedrijf is immers bepalend voor de bedrijfscultuur.

In coaching is kennis en ervaring met het reilen en zeilen van organisaties een voordeel. Vanuit onze ervaring en deskundigheid kunnen wij de vraagstukken plaatsen in uw perspectief. Wellicht staat u op een keerpunt in uw leven. Keerpunten zijn leerpunten, waarbij denken, voelen en doen vaak op nieuwe doelen worden gericht, een nieuw evenwicht behoeven. Soms vraagt het leven een nieuwe route in te slaan, waarbij een omweg wel eens de kortste en meest efficiente weg naar een nieuwe haven zou kunnen zijn. Coaching kan dan een tijdelijk benodigde begeleiding en bron van inspiratie zijn. De juiste sparringpartner.

De vragen daarbij zijn: waar staat u nu, wat is uw menselijk kapitaal en waar wilt u heen?