Total Approach Total Approach

Zakelijk

Employee counseling

Loop je even vast in de contacten met anderen?

Het belang

Stroeve werkverhoudingen kunnen gemakkelijk uitmonden in arbeidsconflicten. Het snel en adequaat reageren in dergelijke situaties is vaak essentieel, al was het alleen maar om te voorkomen dat de gemoederen nog meer verhitten. Een leidinggevende heeft echter doorgaans al zoveel aan zijn hoofd, dat hij dit soort problemen er net niet bij kan hebben. Daarnaast komt het voor dat werknemers “met vragen zitten” die niet puur met het takenpakket op zich te maken hebben, maar die wel op de kwaliteit van hun werk terugslaan. Het niet tijdig inspelen op deze vragen kan leiden tot motivatieverlies en een negatieve werkhouding bij de betrokkene, hetgeen vaak op de gehele afdeling overslaat. Dit soort situaties gaan ten koste van de beschikbaarheid van alle betrokken werknemers.

Waarom total approach?

Total approach kan als neutrale en onafhankelijke derde gemakkelijker de rol van vertrouwenspersoon op zich nemen dan de leidinggevende, die soms al een jarenlange werkrelatie met de betrokken werknemer heeft opgebouwd. Onze ervaring is dat als men de gesprekspartner als neutraal en dus objectief kan beschouwen, dit in alle gevallen leidt tot meer openheid over wat er nu precies speelt. Dat geldt des te meer als ook persoonlijke problemen een rol spelen. Daar waar zaken inderdaad eveneens een privé-achtergrond blijken te hebben, zullen wij dat aan de betrokkene duidelijk maken, maar ons verder concentreren op de specifieke effecten daarvan op het werk. Hierdoor kunnen knelpunten en oorzaken sneller (en daardoor ook effectiever) worden achterhaald en aangepakt, met als belangrijk resultaat dat spanningen worden weggenomen, zonder dat de leidinggevende zelf hier al te zeer mee wordt belast.

Geïndividualiseerde aanpak

Wij vinden dat iedere situatie en organisatiecultuur op zichzelf staat. Wij werken dan ook niet met een standaardaanpak en -oplossingen. Wij beseffen het belang van het respecteren van de plaats van de betreffende leidinggevende in het geheel.

We bieden de mogelijkheid om gedurende een bepaalde periode op van te voren overeengekomen tijdstippen een “spreekuur” functie bij u op het bedrijf te vervullen. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid voor coaching van en/of overleguren met de leidinggevende.

Wij spelen direct en flexibel in op de bestaande situatie, teneinde de daadwerkelijke beschikbaarheid van de werknemers toe te laten nemen.