Total Approach Total Approach

Zakelijk

Conflictsolving

Efficiënt oplossen van conflicten op het werk

Het Belang

Conflicten tussen werknemers kosten veel werktijd, ergernis en bedrijfsrendement. Dit gaat ten koste van de beschikbaarheid van de capaciteiten van de betrokken werknemers. Een geërgerde werknemer zoekt vaak “medestanders”, met extra, doorgaans onzichtbare, zinloos verstoorde werkrelaties van dien. Dit schaadt de rentabiliteit, de sfeer, de motivatie en de continuïteit verder. Uitwassen van een conflict zijn ziekmelding, WAO en/of het overgaan tot juridische stappen. Het is essentieel dat er een situatie ontstaat die gekenmerkt wordt door de wil om weer samen te willen werken en/of de wil om efficiënt tot een gezamenlijke oplossing van het conflict te komen. Helderheid en inzicht in de aspecten van het onderlinge conflict zijn noodzakelijk.

Waarom total approach?

Een conflict kent een moment dat het voor “iemand van binnen het bedrijf” niet langer een doenlijke taak blijkt om het, met een ook voor de langere termijn gunstig resultaat, op te lossen. Total approach kan als neutrale derde het onderhandelingsproces tussen partijen begeleiden: communicatie komt weer op gang, standpunten maken plaats voor belangen, weerstand maakt plaats voor onderling begrip. Hierdoor ontstaat er een wederzijdse wil om er samen uit te komen. Creatieve oplossingen worden bespreekbaar, zonder dat partijen er direct aan worden opgehangen.

Geïndividualiseerde aanpak

Het doel is een win-win oplossing te vinden. Of het nu gaat om mensen die met zichzelf of met hun omgeving vastlopen of dat het gaat om niet goed functionerende teams. Total approach begeleidt: de partijen bepalen, in een vertrouwelijke sfeer, hoe de oplossing er uit gaat zien. Doorgaans is de acceptatie van zo”n gezamenlijk bereikte oplossing groot. De betrokkenen kunnen hier in een later stadium op worden aangesproken als de situatie wordt geëvalueerd. Zo wordt communicatie weer een factor die mensen verbindt. Wij beseffen het belang van het respecteren van de plaats van de leidinggevende in dit geheel. Wij bieden daarnaast de mogelijkheid van de ondersteunende werking van een screening van zijn/haar leidinggevende capaciteiten. Zo spelen wij direct en flexibel in op de bestaande situatie: het praktische nut staat voorop. Dit bevordert eveneens de daadwerkelijke beschikbaarheid van werknemers.Daarnaast ondersteunen wij de reintegratie van werknemers die ziek thuis zitten met psychische klachten als gevolg van verstoorde werkrelaties.