Total Approach Total Approach

Particulier

Coaching

Coaching is een open weg naar een helder, gewenst resultaat. De uitdaging ligt hem in het op verschillende manieren naar vraagstukken kunnen kijken. Dat wat je ziet wordt immers bepaald door de bril die je op hebt. Wat zijn de onderliggende overtuigingen? Wat zijn de valkuilen die mensen kennen? Hoewel deze vaak als lastig worden ervaren, herbergen zo ook een kwaliteit, een kracht.

Daarnaast zal u beter toegerust worden om de ingeslagen weg zelfverzekerder te bewandelen. Het gevoel van 'invloed hebben op' zal toenemen.

Wellicht staat u op een keerpunt in uw leven. Keerpunten zijn leerpunten, waarbij denken, voelen en doen vaak op nieuwe doelen worden gericht, een nieuw evenwicht behoeven. Soms vraagt het leven een nieuwe route in te slaan, waarbij een omweg wel eens de kortste en meest efficiënte weg naar een nieuwe haven zou kunnen zijn. Coaching kan dan een tijdelijk benodigde begeleiding en bron van inspiratie zijn. De juiste sparringpartner. De vragen daarbij zijn: waar staat u nu, wat is uw menselijk kapitaal en waar wilt u heen?

Kernwoorden voor onze werkwijze

Helder, analytisch, creatief en resultaatgericht. De werkwijze en aanpak verschillen per situatie

Grootste kracht in onze aanpak

Het vergroten van het bewustzijn van het effect van het eigen gedrag op het gedrag van anderen. Het gaat hierbij niet om goed of fout, maar om effectief handelen. Hierin is het snel creëren van een sfeer van vertrouwen een belangrijke voorwaarde.

Motivatie

Wij dragen graag een steentje bij aan de verbetering van de kwaliteit van uw functioneren en uw leven, zodanig dat u uw eigen kracht en stuur hervindt.